Lisa - headshot-043-Redigera.jpg

Lisa Georén

Psykolog med fokus på barns utveckling och hälsa

Specialiserad inom Neuropsykologi

liten brain-2146817_640.png

-PsykologiKompetens-

Stockholm AB

Fotograf: Johan Falkenström

 
Lisa-headshot-030.jpg

Fotograf: Johan Falkenström

"Att ge varje barn förutsättningar att må bra och utvecklas till sin fulla potential är min drivkraft"

"Med kunskap om hur hjärnan fungerar kan vi ge de bästa förutsättningarna till alla de som har svårt i vardagen"

Jag är legitimerad psykolog och har arbetat med barn, unga och deras familjer under hela mitt yrkesliv. Ni är expert på hur ni fungerar och jag bidrar med min kunskap och mina verktyg för att vi tillsammans ska nå mot era mål.

Jag behandlar svårigheter såsom tvångssyndrom, depression, ångestproblematik och fobier men också mer diffusa problem, såsom låg självkänsla, svårigheter med kompisar eller slitningar inom familjen. Jag arbetar med föräldrastöd så du som förälder kan få stöd i ditt föräldraskap även om ditt barn inte vill delta. Även vuxna är välkommen till mig för behandling.  

Mitt specialistområde är neuropsykologi som handlar om sambandet mellan hjärnan och hur vi fungerar i vardagen. Jag är specialiserad på ADHD och autismspektrumtillstånd och olika nivåer av intellektuell begåvning. Jag gör utredningar och arbetar med stöd och behandling för personer med funktionsvariationer och deras anhöriga.

Jag erbjuder handledning och utbildning inom barns hälsa och utveckling och inom neuropsykologi/neuropsykiatri (NPF). För närvarande håller jag på med ett forskningsprojekt där internetbehandling för ungdomar med autismspektrumtillstånd erbjuds via internet. 

Jag utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet i mitt arbete och följer Psykologförbundets etiska riktlinjer. Jag tar också emot engelsktalande klienter för utredning och behandling.

 

- PsykologiKompetens -

  • Facebook
psykologföretagarnalogo.png