top of page

Tjänster

Föreläsning
& Utbildning

Jag skräddarsyr föreläsningar och utbildningar inom barns utveckling och hälsa samt neuropsykologi utifrån Era behov. Jag erbjuder handledning till exempelvis skolor och socialtjänst. 

 

Ex. Tonårshjärnan - hur funkar den? Psykisk ohälsa - hur möter vi barnen i skolan? 

 Psykologisk utredning

 

Intellektuell begåvning

och NPF

Med kunskap om vår kognitiva nivå och profil, om styrkor och svagheter i våra förmågor kan vi utvecklas i enlighet med vår fulla potential. Det är syftet med en psykologisk utredning. Jag erbjuder olika typer av utredningar - från kognitiv nivå till neuropsykiatriska frågeställningar. 

   Psykologisk utredning
            i skola

Utredningar i skolan kan göras när barn visar svårigheter med inlärning, koncentration, sociala relationer eller beteendeproblem. Det kan också göras för att förstå en elevs frånvaro eller psykiska symptom i skolan. Jag skräddarsyr mitt arbete utifrån den aktuella frågeställningen med barnets behov i fokus.  

       Psykologisk             behandling

Psykisk ohälsa drabbar de flesta vid något tillfälle i livet och det finns hjälp att få! Vid det första samtalet ringar vi in det Ni behöver hjälp med och arbetar sedan mot de mål vi gemensamt sätter upp. Jag tar emot barn - och ungdomar och deras föräldrar samt vuxna. Behandlingen utgår ifrån KBT & ACT. Vi ses hos mig eller på videolänk.

bottom of page